products

Ürünlerimiz

Novolak reçine

Bağlayıcı olarak kullanılan ana komponenttir.

Çelik Tozu

Sürtünme katsayısını sabit tutarak ve aşınma değerini azaltarak, çatlak oluşumunu azaltır, üründe dayanıklılık ve stabiliteyi arttırır. Homojen ısı dağılımı sağlayarak, mekanik özellikleri geliştirir.

Sürtünme Tozu

Sürtünme performansı ve poroziteyi modifiye etme amaçlı kullanılan dolgu malzemesidir.

Doğal/Yapay Grafit

Gürültüyü azaltarak fren konforu sağlayan, fren etkisine katkı yapan yağlayıcı ve kaydırıcı özellikli malzemedir.

Kaya Yünü

Üründe yüksek sıcaklık dayanımı ve stabilite sağlar, gürültüyü ve aşınmayı azaltır.

Vermikülit

Genellikle ısı yalıtımı amaçlı kullanılır.

Toz Kauçuk

Organik bazlı sürtünme performansı regulatörüdür. Yüksek ve stabil sürtünme katsayısı sağlayarak, ürünün yapışma özelliğini ve bağlanma kabiliyetini arttırır.

Kurşun Sülfür

Kayma özelliğini ve sürtünme katsayısını ayarlayarak ısı iletimini geliştirir.

Antimon Sülfür

Sürtünme regülatörü ve kaydırıcı olarak kullanılan, yüksek sıcaklığa uygun inorganik bağlayıcıdır.

Para Aramid Pulp

Karışımın çökmesine engel olmak amaçlı kullanılan ve aynı zamanda gürültü oluşumunu azaltan organik bir elyaftır. Ön şekil verme işleminde kolaylık sağlaması yanında son ürün mukavemetini de arttırır.

Hegzametilentetramin

Novolak reçinenin sertleştiricisi olarak kullanılır.

Barit

Dolgu malzemesi olarak kullanılır.